Kontakt

  • elektro strub ag - Ihr Partner für Elektro I Licht I Haushaltsgeräte I Netzwerke I Planung
elektro strub AG Kölliken
Hauptstrasse 23
5742 Kölliken
Tel. 062 737 80 40
Fax 062 737 80 45
info@elektrostrub.ch

elektro strub AG Rupperswil
Dorfstrasse 6
5102 Rupperswil
Tel. 062 897 50 80
Fax 062 897 51 05
info@elektrostrub.ch

elektro strub AG Safenwil
Bahnhofstrasse 1
5745 Safenwil
Tel. 062 737 10 10
Fax 062 737 10 18
info@elektrostrub.ch